Clodix University Modena
Via Giovanni Battista Lulli, 57 - Modena